Tilgjengelig, God Service og en Solid Samarbeidspartner!
918 60 370 jonny@jmsmaskin.no
Fossbakkvegen 359027 Ramfjordbotn

Veibygging

Veibygging

Veibygging

Ingen vei er for stor eller liten. Vi tar på oss oppdrag i alle størrelser. Enten du har behov for en skogsvei eller en vei til hytta så har vi lang erfaring med bygging av vei. 

Vi tror den beste markedsføringen er fornøyde kunder. Derfor er kundens ønske i fokus hos oss uavhengig av størrelsen på jobben.

Erfaring og kompetanse

Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med
hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner. 

Vi innehar også sentral godkjenning for ansvarsrett utstedt av Statens bygningstekniske etat.

Vi tilegner oss kompetanse i en kontinuerlig prosess der vi utfordrer egne verdier, holdninger, tenkesett og væremåter. Gode fagfolk vokser ikke på trær, men de vokser som personer gjennom hele sitt yrkesaktive liv.

Det er en rekke faktorer du må ta i betraktning når du skal bestemme deg for en entreprenør underveis i anbudsprosessen. Dette er for eksempel pris, kapasitet, gjennomføringsevne, lisenser, godkjenninger, kjemi, god kommunikasjon og gode referanser.

I tillegg til prosjektbeskrivelse og skriftlig kontrakt bør du sette deg ned med entreprenøren og skrive en detaljert fremdriftsplan. Kontrakten inneholder noen viktige datoer som oppstart og sluttdato. Fremdriftsplanen vil i større grad fungere som en liste med spesifikke milepæler for hva som skal skje når. Dette vil gjøre det lettere for deg som ufaglært å påse at byggingen går som planlagt.

Sentral godkjenning gjør at entreprenørfirmaet automatisk får godkjenning av kommunen når de står oppført som utførende entreprenører på et prosjekt. Denne godkjenningen sikrer at de har betalt alle skatter og avgifter, har gode kvalitetssikringsrutiner og riktig kompetanse og erfaring fra sitt fagfelt. Ordningen er frivillig.

Har du ytterligere spørsmål?

Kontakt oss!

Telefon: +(47) 918 60 370

Epost: post@jmsmaskin.no