Prosjekter

 • Bygging av veg og skogsveg 
 • Utskifting og innkjøring av masser
 • Utskifting av slamavskiller og bygging av infiltrasjonsanlegg
 • Utskifting av slamavskiller og legging av sjøledning
 • Graving og legging av vannledning
 • Tomtegraving
 • Muring av natursteinmur
 • Prosjektering og søking avløpsanlegg
 • Grøfting og terreng planering

Les mer...

 

sertifikater

 • Sentral godkjenning som utførelse av Overordnet ansvar for utførsel
 • Lokal godkjenning som prosjekterende av mindre avløpsanlegg og søkende.


  Les mer...

 

 

Om oss

Tidligere het selskapet Søco AS med samme orgnr. 954 466 132 , og ble startet opp i 1989 med aktivitet innenfor mekanisk og entreprenør virksomhet.

Les mer...

maskinpark

 • Case CX75C med rotortilt
 • Case Magnum 135 Traktor
 • MB Krokløft 26 tonn

Les mer...

 

kvalitet og effektivitet

JMS Maskin AS er et entrepenørselskap i Andersdal med verksted- og kontorlokale. Målsetting vår er til enhver tid å ha fornøyde kunder gjennom å utføre arbeidet kvalitetsmessig, innen avtalt tid og innenfor de økonomiske rammer som er avtalt.

Les mer...

Vi utfører

 • Prosjektering av mindre avløpsanlegg
 • Fundamentering
 • Graving av tomter
 • Planering
 • Grøfting
 • Drenering rundt hus
 • Opparbeidelse av plener og grøntområder
 • Bygging av veier
 • Naturstein muring
 • Forstøtningsmur med betong stein
 • Transport

HMS

 •  
 • Hanjo AS har levert vårt HMS og KS system som vi benytter aktivt i vårt arbeid. Dette er et komplett system for kvalitetssikring ihht. til plan og bygningsloven, internkontroll, HMS og prosjektdokumentasjon.

Besøkende

Idag 3

I går 7

Denne uken 24

Denne mnd 206

Totalt 14645

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved
JMS Maskin AS

Org.Nr: NO 954 466 132 MVA
Admin